Klasifikasi Pendapatan T20, M40 dan B40 Rakyat Malaysia

Apa itu Median Pendapatan Isi Rumah?

Median pendapatan isi rumah adalah angka pertengahan pendapatan dari rendah ke tinggi. Ia merupakan satu instrumen yang digunakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia bagi mengklasifikasikan pendapatan isi rumah kepada T20, M40 dan B40. Berdasarkan Laporan Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah Dan Kemudahan Asas 2016, median pendapatan isi rumah tinggi  T20 ialah RM 13,148 manakala bagi pendapatan isi rumah sederhana M40 ialah RM 6,275 dan pendapatan isi rumah rendah B40 ialah RM 3,000.

Read More →
Share: